Solelsbubbla på väg – men går att undvika

Anna Werner, VD på Svensk Solenergi menar att det finns flera sätt att undvika en kommande bubbla på solelsmarknaden. Foto: Jann Lipka
18 aug 2023

Den starka tillväxten av solenergi kan leda till en bubbla. Priset på el under de ljusa timmarna riskerar att sjunka långt under lönsamma nivåer varnar ekonomer för. Det kan leda till att solelsproducenter stänger av produktionen vissa tidpunkter för att pressa upp priset samt att nya solparker aldrig blir av.

I Tyskland anklagas redan nu producenter för att de förmodas stänga av sin solenergi mitt på dagen för att på så sätt minska utbudet och höja priserna. Anklagelser som tyska myndigheter tittar närmare på och har signalerat hårdare reglering runt uppger Politico.

Men det finns andra och mer effektiva sätt att undvika en bubbla menar Anna Werner, VD på branschorganisationen Svensk Solenergi.

I Eu byggs solceller i en fart som ingen kunde förutse. Land efter land bygger mer solel och 2030 beräknas den kunna producera 900 GW – mycket mer än de ursprungliga planerna.

Billigare komponenter, högre elpris och politisk vilja är bidragande orsaker.

Som alla marknader styrs elmarknaden av tillgång och efterfrågan. Om tillgången på el snabbt ökar mitt på dagen sjunker priset i motsvarande grad. Då kan den som investerat i solelsproduktion plötsligt märka att kalkylen för investeringen inte längre bär sig.

Risken finns att den snabba utbyggnaden där alla vill vara med och dela på framtida vinster leder till att lönsamheten slår i golvet och att gjorda investeringar blir mer eller mindre värdelösa.

Anna Werner på Svenska Solenergi menar att det alltid kommer finnas en marknad för solel och räknar upp fördelarna med egen producerad el.

– Det är en stor fördel om du som konsument eller verksamhet kan producera den el du själv konsumerar. Dyra nätavgifter och förluster vid transporter försvinner.

Elnäten runt om i Europa är kraftigt underdimensionerade för den kommande elektrifieringen av samhället och kommer behöva investeringar på kanske så mycket som 1000 miljarder kronor. Pengar som konsumenterna i slutändan får stå för.

Med egen solcellsanläggning behöver inte det allmänna nätet belastas och rimligtvis kommer kunden inte kunna kräva på kostnaderna för utbyggnaden.

Så även om det skulle komma en finansiell krasch för solcellsutbyggnaden kan det fortfarande vara attraktivt att investera i anläggningar för egen konsumtion.

Och branschen står inte handfallen inför en kommande produktionsboom utan vidtar redan nu åtgärder.

– Solcellansläggningar väljer att rikta solcellerna i olika väderstreck. Istället för att få ut maximalt antal soltimmar räknar man på att få rätt timmar genom att vinkla mot exempelvis öst eller väst.

Ett annat spår är att utveckla olika lagringsmetoder. I dagsläget är traditionella batteribanker det vanligaste och har god ekonomi eftersom de också används för att jämna ut annan produktion i systemet.

Men nya, och betydligt billigare sätt att lagra energi gör just nu entré på marknaden. Så som att lagra värme i ett slags sandbatteri som finländska Polar Night Energi gör. Även metoder för att producera vätgas utan dagens stora energiförluster håller på att utvecklas.

Det kommer också behövas en förändring av konsumenternas beteende. Under lång tid har vi blivit tillsagda att använda elen på natten eftersom den är billigast då. Det gäller både konsumenter som förmåtts köra disk och tvättmaskiner under de mörka timmarna och elintensiva industrier som kör nattskift för att spara på kostnaderna.

– Vi måste jobba vidare med att få till samtidig konsumtion och elproduktion både lokalt och i elområdet.

Dela artikeln!