måndag 17.06.2024

Skog kan öka kolsänkan med 10 miljoner ton per år

Foto: Robert Lind
17 aug 2023

En rad åtgärder krävs för att skogen ska öka sin upptagning av koldioxid och hjälpa till med att motverka klimatförändringarna. Det har skogsstyrelsen kommit fram till i en ny analys.

Skogen har stor potential att binda koldioxid och vara en så kallad kolsänka. Uppåt tio miljoner ton mer än idag kan bindas in per år – men bara om skogsbruket vidtar åtgärder.

Minskad avverkning, höjd lägsta tillåtna ålder för att avverka, minskade betesskador från vilt och ökad kvävegödsling är de åtgärder som visar bäst resultat.

Den lägre avverkningen kan uppnås genom hårdare regler för hur ung skogen får vara när den avverkas. Skogsstyrelsen menar att en höjning av åldern med 30 procent kan ge betydande resultat för kolsänkan.

Alltför omfattande bete från älg och exempelvis rådjur motverkar skogens tillväxt och om den begränsas ger även det effekt.

Om arealen som kvävegödslas fyr– eller femdubblas kan det ge 2 miljoner ton extra inbunden koldioxid per år.

– Det här visar tydligt att skogliga åtgärder kan ha stor betydelse för att fortsätta binda koldioxid i skogen och bidra till att uppnå klimatmålen. Detta är särskilt viktigt i ett föränderligt klimat som ökar risken för kolförluster i skogen, säger klimatspecialist Giuliana Zanchi, Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Dela artikeln!