måndag 17.06.2024

Priset på biobränsle rusar med 60-100 procent

Foto:Pietro d Grandi
29 aug 2023

Kostnaderna ökar dramatiskt för värmeverk som eldas med flis, pellets eller ved. För den med fjärrvärme eller pelletsvärme hemma innebär det stora höjningar på värmeräkningen i vinter.

Ett av bolagen som drabbas är Fjärrvärme Hässleholm Miljö

– Inför värmesäsongen 2022/23 såg vi kraftiga prishöjningar på bränslesidan, bortåt 25 procent. Inte kunde vi då ana att prisökningarna för den kommande värmesäsongen skulle hamna på mellan 60 och 100 procent, säger Andreas Lagerblad, Affärsområdeschef Fjärrvärme Hässleholm Miljö i ett pressmeddelande.

Europas omställning från fossila bränslen, Ryssland krig mot Ukraina, svag kronkurs och krisen i byggindustrin är orsaker till prishöjningarna på biobränslen.

Ryssland och Ukraina är länder som tidigare levererade stora mängder biobränslen till Europa. Idag har detta i stort upphört.

När efterfrågan på biobränslen ökar i Europa vid omställningen ökar priserna. Samtidigt som det är attraktivt att köpa svensk råvara eftersom den svaga kronan gör det billigt för kunder i utlandet. Sammantaget blir det dubbel effekt för priserna i Sverige, som rusar uppåt.

Byggindustrin har avstannat så inflödet av trä trä från rivningar och som använts i byggprocessen minskat kraftigt, trä som ofta flisats och blivit till fjärrvärme.

Det samma gäller restprodukter från sågverk och trävaruindustrin som följer konjunkturen i byggindustrin neråt.

Inte heller hushållen som eldar med pellets eller köper ved till kaminen slipper undan. Veden har blivit dyrare – om den ens går att få tag på.

Dela artikeln!