BCG: Svensk industri ligger efter cirkulärt – men vinner på en övergång

1 sep 2023

Sverige ligger efter EU-genomsnittet för cirkularitet. Det gäller framförallt industrin. Men det finns stora vinster att hämta för industrin om den anammar cirkulära affärsmodeller det visar en rapport från Boston Consulting Group som också ger råd om hur det kan genomföras.

Det finns en stor outnyttjad potential i Sverige för en cirkulär industri. Exempelvis återvinns endas 26 procent av all plast, men över 90 procent av metall.

Vinster finns att hämta för bolag som övergår till mer cirkulära affärsmodeller. Det visar rapporten “Nordic Circular Economy: A Pathway to Sustainable Growth and Resilience” som offentliggörs av Boston Consulting Group (BCG) i dag.

Konsumenter är vana vid att återvinna och återbruka råvaror och gör det i mycket större utsträckning än industrin. Därför spår BCG att de industrier som tar till vara den outnyttjade potentialen i återvinning och återbruk kan hämta hem stora marknadsfördelar.

Tre fördelar sticker ut när det gäller att övergå till en cirkulär produktionskedja:

  1. Tillväxt via tillgång till nya typer av inkomstkällor genom att kunna erbjuda cirkulära produkter.
  2. Kostnadssänkningar genom minskat behov av inköp av nya råvaror.
  3. Hantering av nuvarande och kommande risker kopplade till leverantörskedjor, pristoppar på inköp av råvaror, samt att förekomma eventuella kommande regleringar för inköp av råmaterial.

Även om själva omställningen kostar en hel del investeringar i början räknar BCG att detta går att räkna hem relativt snabbt.

– Att implementera en mer cirkulär produktion är inte bara bättre ur miljö- och ekonomisk synpunkt, utan gör också den egna produktionslinjen mindre sårbar för förändringar i omvärlden och eventuella uteblivna eller fördröjda materialleveranser, säger Ingrid Cornander.

Svensk industri sticker ut när det gäller att använda icke-återvunnet råmaterial, det vill säga jungfruliga råvaror. Förklaringen är bland annat en stor byggindustri och annan materialintesiva industrier samt utvinnande industrier så som gruvor.

– Det skapas en naturlig fördröjning i möjligheten att återvinna när material till exempel är bundet i fastigheter. Med det sagt så finns det stor potential för flertalet stora svenska industrier att bli bättre på cirkulära affärsmodeller, säger Ingrid Cornander, partner på BCG och huvudförfattare till rapporten.

Plast, betong och trä är råvaror som kan återvinnas i större utsträckning och medföra att Sverige tar stora steg mot att uppnå högre cirkularitet.

Omställningen kommer minska materialkonsumtionens miljöpåverkan och samtidigt skapa tillväxt för företagen.

Så kan företag implementera en cirkulär produktionskedja:

  1. Råmaterial. Använd återvunnet och/eller återanvändbart råmaterial. Fasa ut ohållbara komponenter. Använd 100 % nedbrytbara material.
  2. Produktdesign. Designa produkter så den har så låg vikt och lång hållbarhet som möjligt. Se till att det går att laga skador under produktens livslängd och att materialet går att återvinna efter att produkten är förbrukad.
  3. Produktion. Öka antalet gånger ett material kan användas. Implementera svinnfri produktion, använd stängda vattenkedjor under produktionen och använd återvinningsbara energikällor.
  4. Affärsmodell och användning. Erbjud reparationer och underhållsservice till kunder, erbjud olika typer av ägandemodeller tex. leasing och prenumeration, saluför begagnade och återproducerade produkter.
  5. Förbrukning. Erbjud system för återköp av förbrukade produkter och omvänd logistikkedja, återvinn komponentdelar för nyproduktion.

Dela artikeln!