måndag 17.06.2024

EU antar strängare krav för hållbart flygbränsle

Flygindustrin måste i allt större utsträckning gå över till nya klimatvänligare bränslen.
14 sep 2023

Flygindustrin måste öka sin användning av hållbara flygbränslen. Det fastslog Europaparlamentet i en ny överenskommelse med bindande mål för flygbolag i Europa under onsdagen.

Bränsleleverantörer måste se till att två procent av bränslet på EU:s flygplatser är klimatvänligt, stigande till sex procent 2030, 20 procent 2035 och gradvis till 70 procent 2050.

Särskilda krav ställs också på att en del av bränslen måste tillverkas av infångade koldioxidutsläpp. Redan 2030 ska en mindre del av flygbränslet bestå av infångad koldioxid och 2050 mer än en tredjedel.

Infångande av koldioxid är idag en omdiskuterad och dyr lösning – men skulle vid en utbyggnad möjliggöra en cirkulär användning av koldioxid, även om andra ämnen som släpps ut vid fossilanvändning inte återtas till kretsloppet.

Regelverket uppges syfta till att öka efterfrågan och utbudet av hållbara flygbränslen och ge industrin stabila och förutsägbara spelregler som grund för kommande investeringar.

De fem största aktörerna inom flygindustrin ställer sig efter beslutet positiva till regelverket uppger Reuters.

Men ännu är inte den politiska processen helt klar. Medlemsländerna i EU måste nu godkänna avtalet innan det kan gå igenom i lag.

Dela artikeln!