Ny plan mot plastföroreningar – men inga pengar

Fotomontage. Foto på miljöminister Romina Pourmokhtari taget av Kristian Pohl.
28 sep 2023

Regeringen presenterar en plan tillsammans med nordiska länder för att avskaffa plastföroreningar fram till 2040. Men inga skarpa förslag eller budgetmedel följer med.

Nyligen genomförde regeringen kraftfull åtgärd för att öka spridningen och användningen av plast när de slopar plastpåseskatten till en kostnad på 650 miljoner kronor.

Nu presenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari åtgärder tillsammans med de nordiska länderna som ska minska plastföroreningar fram till 2040. Men inga skarpa förslag, tidsplan eller budgetmedel följer med.

– Under hela sin livscykel orsakar plasten växthusgasutsläpp som hotar våra globala klimatåtaganden och den biologiska mångfalden, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Förslagen från regeringen är en del av arbetet med att skapa en global plan för minskat plastavfall.

Tillverkningen av ny plast förväntas öka med två tredjedelar, mängden felhanterad plast fördubblas och utsläppen av växhusgas väntas öka med 63 % fram till 2040 uppger regeringen.

De föreslagna politiska åtgärderna i korthet:

 • Nationella mål för minskade mängder ny plast. I Eu diskuteras en sänkning på 15 till 20 procent plastavfall per invånare.
 • Avgifter för ny plast ska bekosta nya lösningar. Plastproducenter och importörer ska åläggas att betala runt 20 000 kronor per ton ny plast. Intäkterna ska gå till utveckling av alternativa material och återvinningslösningar.
 • Reglering av plastanvändning i vissa sammanhang. Textilier, fiske och jordbruk, byggsektorn, transporter är områden där lagstiftning kan skräddarsys för minskad plastanvändning.
 • Förbjuda onödiga engångsplastprodukter.
 • Mål för återbruk av engångsprodukter av plast. Produkter bör cirkulera minst 10 till 15 gånger. Gemensamma system för återbruk av olika produkter.
 • Standarder för förpackningar och vissa andra produkter. Det gäller storlek, material, design och möjlighet att reparera.
 • Förbjuda vissa problematiska plaster.
 • Nationella mål för insamling och återvinning av plaster.
 • Standarder för deponi av plaster som inte går att återvinna.
 • Satsningar på rena naturen från plaster.
 • Insatser för att tidigt i värdekedjan minska spridning av microplaster. Exempelvis produkter så som skönhetsprodukter, målarfärg, textil och bildäck.

Dela artikeln!