Ny Ai-databas för second hand släpps fri

Sofia Ljunggren, textilvärderare, scannar plagg till AI-databasen. Foto: Elin Segerlind
3 okt 2023

Artificiell intelligens ska hjälpa till vid sortering och värdering av begagnade kläder. Potentiellt finns stora vinster att hämta både ekonomiskt och för miljön.

Kunderna vill gärna köpa secondhand. Men företagen klarar inte av att leverera så mycket som behövs, över hälften av kläderna som bränns upp skulle gå att återanvända. Problemet är att kläderna inte hinner sorteras eftersom det sker för hand. Men det kan det snart bli ändring på när ai hjälper till.

Wargön Innovation har i samarbete med RISE fotat och scannat tusentals plagg för att bygga upp en databas inom projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode. Denna ska användas av Ai för att exempelvis avgöra om plagget ska gå till återbruk eller kastas och ge ett förslag på försäljningspris.

— Användningen av AI vid sortering av second hand innebär en betydande avlastning för sorteringspersonalen. Både hastighet och träffsäkerhet i automationen har potential att ligga långt över vad mänsklig hantering klarar, säger Susanne Eriksson, projektledare på Wargön Innovation och ansvarig för projektet AI för resurseffektivt cirkulärt mode.

Det finns miljarder att hämta i secondhand branchen för den som lyckas få ner kostnaderna för sortering och annan manuell hantering genom automatisering av processen.

Vart och ett av de tusentals plaggen har fotograferats i specialdesignade fotostationer placerade på Wargön Innovation, samt på Björkåfrihet och Myrornas sorteringsanläggningar.

Information om mönster, material, märke, hur noppigt ett plagg är, tänkbart pris och modegrad har sparats i databasen. Med denna information som bas ska datorn sedan lära sig själv till allt fler och fler plagg känns igen.

Databasen görs tillgänglig för alla och förhoppningen är att stora och små aktörer ska bygga algoritmer runt datan och fortsätta utvecklingen.

Dela artikeln!