måndag 17.06.2024

Lund miljöbästa kommun 2023

Vinnarna av miljöbästa kommun 2023. Foto: Ann-Sofie Granzell
4 okt 2023

Skånska kommunerna Lund och Malmö tar topplaceringarna i årets miljökommun tätt följt av Järfälla, Växjö och Uppsala.

Tidningen Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern genomför årligen en rankning av Sveriges kommuner. Frågor som undersöks är hur man genomfört Agenda 2030, utfasning av fossila bränslen, minskad förbränning av plast och restaurering av våtmarker.

Även en del specifika frågor runt cirkulär ekonomi ställs, så som krav på demonterbarhet av nya byggnader, återbruk av elektronik, användning av förnybar energi och om kommuner producerar egen förnybar el.

Av ett tjugotal områden har Lunds kommun nått goda resultat. Återstår bara tre områden där kommuner svarar att de inte arbetar, energieffektivisering, ekosystemtjänster, kvalitetsnormer för PFOS och PFAS i yt- och grundvatten.

Simrishamn vann i klassen för landsbygdskommuner och Ronneby för mindre städer.

Dela artikeln!