torsdag 23.05.2024

Här finns jobben inom elektrifieringen

10 okt 2023

Energimyndigheten varnar nu för kompetensbrist i energibranchen och har identifierat 35 bristyrken som är särskilt viktiga för elektrifieringen.

Vindkrafttekniker och solcellsmontör är exempel på två yrkesval där framtiden ser mycket ljus ut. Men också arbete inom exempelvis tillståndshantering och forskning.

– Kompetensbristen inom energibranschen är stor redan idag. Flera av bristyrkena präglas av hög medelålder. Det är viktigt att fler, inte minst ungdomarna, får upp ögonen för att jobb inom energibranschen är spännande och utvecklande, säger Marie Claesson, projektledare för Kompetensförsörjning elektrifiering på Energimyndigheten.

Nya industrier kommer växa fram genom elektrifieringen menar Energimyndigheten och ger exempel så som produktion av vätgas och etablering av storskalig havsbaserad vindkraft.

Här är de nya jobben

Vindkraft och solkraft kommer byggas ut kraftigt och behöver folk till drift, underhåll och utveckling.

Elnätet behöver uppgraderas och byggas ut. Här saknas kompetens i alla nivåer.

Batteriindustrin ökar kraftigt på flera plan.

Järn- och stålindustrin står inför en omställning där processerna ska elektrifieras. Stora investeringar görs främst i norra Sverige.

Fordonsindustrin ökar efterfrågan på kunskaper om elfordon och elfordonskomponenter.

Laddinfrastrukturen för fordon byggs ut och skapar jobb.

Dela artikeln!