torsdag 23.05.2024

Forskningsportal för gamla däck ska gynna nya användningar

12 okt 2023

Begagnade däck innehåller många komponenter som passar för nya syften genom återvinning. Men i många fall finns tveksamheter runt vad som går att använda och i vilket syfte. Det ska nu avhjälpas med en forskningsportal.

Meningen är att den som vill har en idé för användning av begagnade däck lättare ska kunna hitta vetenskapligt material för att ta reda på om det är möjligt.

Organisationen Svensk Däckåtervinning har tillsammans med internationella organisationer inom däckåtervinning skapat en portal där alla fakta och forskning sammanställs.

– Längs vägen har det blivit mer tydligt att uppfattningar ofta grundar sig i saknad av information och kunskap, samtidigt som det inte heller har funnits en given kunskapskälla med tillgänglig information om materialet. Att ELTRP nu är på plats är grundläggande för såväl branschen som för politiker, myndigheter, media och allmänheten, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Kemisk sammansättning, prestanda, materialanvändning, hälsa och miljö samt produkter är områden databasen tar upp.

Dela artikeln!