Forskning visar: stadsbarn som bor nära grönska mår bättre

13 okt 2023

Barn som växer upp i närheten av parker och annan grönska i städerna mår bra av det. Det fastslås i en ny avhandling om stadens ekosystem.

Natur finns inte bara på landet och med tanke på att de flesta människor bor i staden är det viktigt att även de får möjlighet till rekreation i exempelvis parker.

– De flesta människor i världen bor idag i städer. Det är där vi möter naturen i vår vardag och det är där nästan alla de miljöeffekter som människan står för samlas, säger Johan Kjellberg Jensen, vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet som skrivit en avhandling om staden som ekosystem till Forskning.se.

– Naturen i staden har också stor betydelse för oss människor. Folk förstår kanske inte alltid hur värdefull den är.

En vanligt uppfattning är att barn i staden har en sämre koppling till naturen och att folk i staden är mindre benägna att tillbringa tid i naturen och engagera sig i miljöfrågor.

Men det verkar inte vara sant. Det finns ett stort naturintresse även hos stadsbarn. Barnens artkunskap och attityd till naturen avgörs inte av om de bor i staden eller på landet.

Att ha nära till grönska gör att barnen mår bättre, något som forskarna uppmanar stadsplanerar att ta hänsyn till.

– Stadsnaturen är väldigt viktig och vi ska inte glömma att städer är en miljö vi styr över i hög grad. Jag tror att vi måste tänka om gällande staden som plats, säger Johan Kjellberg Jensen.

Dessutom ska planerarna akta sig för att välja främmande träd som egentligen inte hör hemma i den svenska naturen. Insekter trivs bäst i inhemska träd och färre fåglarna trivs inte.

– De främmande träden är också konsekvent negativa över åren. Färre fåglar vill häcka nära dem och ungarna där väger mindre, säger Johan Kjellberg Jensen.

Dela artikeln!