Cirkulär ekonomi på 7 minuter

Sophie Thomas, Grundare av Etsaw Ventures, London
27 okt 2023

Jag har 7 minuter på mig att introducera den cirkulära ekonomin. Mycket kan hända på 7 minuter.

Av de 100 miljarder ton material vi utvinner runt om i världen varje år – kommer vi att ha utvunnit 1,3 miljoner ton.

Jag förstår att det är svårt att visualisera eller känna vikten av ens 1 ton. För att hjälpa till, tänk på att 1 ton är vikten av en 1979 folkabubbla eller en knölvalsunge.

Så tillbaka till våra 7 minuter – att 1,3 miljoner ton material inkluderar 35 000 ton järnmalm, 300 ton koppar, 900 ton aluminiummalm och 1,7 ton litium.

742 bilar kommer ha rullat av produktionslinjerna. Dessa kommer att lägga till de 1,8 miljarder bilar som för närvarande är parkerade runt om i världen.

På dessa 7 minuter kommer vi globalt att ha köpt 300 000 par skor, 18 200 mobiltelefoner och 7 miljoner flaskor vatten.

Vi utvinner material, vi tillverkar varor och grejer att sälja.

Problemet är att när vi är klara med allt kommer vi bara att slänga allt. Av dessa 100 miljarder ton är mer än 90 % antingen bortkastade, förlorade eller förblir otillgängliga i flera år.

På dessa 7 minuter kommer vi att ha slängt 25 ton kläder, 710 ton elektronik och 20 gånger så mycket i bortkastad mat.

Vår värld är byggd på detta mycket linjära ekonomiska flöde – och de är stora flöden som rör sig runt om i världen.

För de som kan komma ihåg det periodiska systemet från kemilektioner med de 100 udda elementen utlagda, över 66 av dem används i en bärbar dator – från kisel till indium, guld till Europium – och de grävs alla fram ur jorden.

Coltan som bröts i Demokratiska republiken Kongo kommer att skickas för att bearbetas i Kina, skickas runt olika länder i Asien, för att tillverkas till delar och sedan tillbaka till Kina. Allt för att monteras till en bärbar dator som sedan skickas till Europa och säljs till oss.

När minnesutrymmet tar slut, det kommer en ny snyggare modell eller tuggas av din katt kan datordelen mycket väl hamna i Agbogbloshie i Ghana där de försöker återvinna en liten procent av de uppskattade 10 miljarderna dollar av ädelmetaller som dumpats i denna elektroniska avfallsström varje gång år.

Material är centralt i historien om mänskligt välstånd, men vi måste hitta sätt att minska de enorma kostnader vi nu betalar.

Utmaningen är därför hur vi böjer denna linjära ekonomiska modell till en som håller fast vid den produkten, det materialet, den förkroppsligade energin på ett sätt som behåller värdet i systemet så länge som möjligt.

Detta är den cirkulära ekonomin – en omdefinition av avfall till resurs och ett öppnande av stora möjligheter.

  • Det är ett nytt sätt att tänka på att få tillgång till avfall för att bli de nya råvarorna för bättre produkter.
  • Nya sätt att ha långsiktiga relationer med dina kunder, inte genom att sälja dem mer prylar utan genom hyrmodeller, reparation och lång livslängd.
  • Skapa nya materialströmmar som inte ger efter för så många marknadsfluktuationer.
  • Starkare sammankopplade leveranskedjor som inte är beroende av ett land eller som medvetet utnyttjar människor och planeter.

Det handlar om intelligent användning av digitalisering som kan förlänga produkternas livslängd och minska tiden till marknaden och bygga ny klimatteknik som inte tillför tonvis av kol i atmosfären utan hjälper naturen snarare än att skada den .

Och det handlar också om hur vi investerar i dessa viktiga idéer. Kapitalet kommer att behöva vara mer långsiktigt när vi får dessa nya material och system igång.

Nystartade företag kan också behöva vara specialister på beteendeförändring eftersom vi lär oss om hur man använder material och har olika relationer med kunder, och regeringar kommer att behöva lägga in långsiktiga strategiska planer för att visa vägen mot grön tillväxt.

Cirkularitet är grundläggande för nollutsläpp av koldioxid.

All denna utvinning, bearbetning, tillverkning och användning släpper ut mycket kol. Faktum är att över 70 procent av de globala växthusgasutsläppen är kopplade till materialhantering och användning. Och på dessa 7 minuter är det 70 procent av 490 000 ton växthusgaser.

Det är inte bara växthusgaser, material driver över 90 procent av den totala globala förlusten av biologisk mångfald och vattenstress.

Men vi har alla verktyg för att förändra detta och det finns många bra idéer där ute. Det är lite av en no-brainer. Och det är spännande. Cirkulär ekonomi låter dig tänka om hela systemet.

För att inte säga att det blir lätt. Det är vårt eget fel, vi har gjort mycket komplexa ekonomiska system. Flera spelare, länder, köpare, säljare, mäklare, slösare … och vi har mycket arbete att göra.

Som Sir Ken Robinson så vältaligt uttryckte

”Ju mer komplex världen blir, desto mer kreativa måste vi vara för att möta dess utmaningar.”

På EtsaW Ventures möjliggör och accelererar vi cirkulär teknologi inom material- och avfallsinnovation. Vi bygger klimattekniska lösningar och företag som ger spelförändrande effekter. Jag har ägnat två decennier åt att arbeta med material, design och resurser och över 15 med cirkularitet. Som CTO och medgrundare söker jag kontinuerligt efter innovation som kan frigöra cirkulär potential.

Under min sista halv minut (eller material för cirka 93 000 knölvalar) lämnar jag er med den cirkulära ekonomins utmärkta fyra nyckeldelar som grund för cirkulära företag:

  • Använd mindre. Var intelligent och fokuserad på vad vi använder och gå bort från den skenande konsumtionen av prylar. Rätt material av rätt anledningar. Den där förpackningen som används i ca. 20 minuter med min lunch ska inte vara gjord av ett material som håller i 1000 år till.
  • Använd längre. Sträva efter att hålla materialet i användning så länge som möjligt. Ett hus bör till exempel utformas som en materialbank för senare användning.
  • Gör rent. Fasa ut giftiga material och processer. Den dolda kostnaden för att tillverka och odla är till skada för naturen.
  • Använd igen. Använd sätt som cyklar tillbaka in och återanvänder material till sitt högsta värde, och maximerar sekundära material så länge som möjligt.

Siffror och kvantiteter kan vara allvarligt överväldigande men det är värt att komma ihåg att en cirkulär ekonomi är en global ekonomisk modell. Var förberedd och åk på denna våg av möjligheter med oss – naturen behöver det, planeten behöver det, människor behöver det och företagen behöver det.

Detta tal hölls ursprungligen på Conduit Connect Circular Economy Dinner den 16 oktober 2023.

Sophie Thomas

Grundare av Etsaw Ventures, London

Översättning Henrik Persson

Dela artikeln!