lördag 20.07.2024

Projekt för cirkularitet i Västerbottens metallindustri

1 nov 2023

24 miljoner i projektmedel tillfaller IVL Svenska Miljöinstitutet som ska bidra till ökad cirkulär metallindustri i Västerbotten. Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning står för pengarna.

– Syftet är att undersöka vilka möjligheter det finns för en mer effektiv resursanvändning och ökad hållbarhet i värdekedjorna för metaller, säger Karin Ågren, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har flera spår, bland annat ska vätgasmarknaden kartläggas, användning av gråberg från gruvor till betong och ersätta fossilkol med biokol i delar av gjuteriindustrin.

(HP)

Dela artikeln!