lördag 20.07.2024

Latavfall – ett sätt att skapa beteendeförändring

Göran Svensson, avfallsrådgivare NSR visar de mindre öppningarna på avfallskärlen, som bidrar till att de boende sorterar bättre.
1 nov 2023

Det går att ändra folks beteende med ganska små medel, det menar avfallsrådgivare Göran Svensson som tagit initiativ till att införa begreppet ”latavfall” i Höganäs.

Återvinning handlar till stor del om att förmå folk att ändra sitt beteende. Särskilt när det gäller restavfall, det dyraste och sämsta kategorin som ska vara så minimal som möjligt.

Att skapa beteendeförändringar är erkänt svårt men i Höganäs ser det ut att ha lyckats på kort tid.

I en särskild satsning från på miljöföretaget NSR i ett av miljörummen i kommunen har en rad åtgärder vidtagits.

Den mest iögonfallande är kanske att ersätta begreppet ”restavfall” med det mer provokativa ”latavfall” och sätta upp stor skyltning med texten ”Har du verkligen sorterat? Här inne slänger du ditt matavfall”.

Tanken att de boende ska fundera ett extra varv innan de slänger sitt restavfall. För det finns oftast mer att källsortera.

Och insatserna ser ut att ha gett resultat, restavfallet har minskat med 33 procent under testperioden.

– Att en tredjedel av det som de boende tidigare slängde i restavfallet nu sorteras ut till materialåtervinning är bevis på att man kan ändra beteende med små medel, säger Göran Svensson avfallsrådgivare, som är initiativtagare till konceptet.

Miljörummet har även fått avfallskärl med digitala nivåmätare samt mindre öppningar på kärlen.

– Testet är en del i NSR:s nya rådgivningskoncept, som syftar till att hjälpa fastighetsägare som vill jobba aktivt med beteendepåverkan för att öka sorteringen och minska kostnaderna för avfallshantering i flerbostadshus, säger Göran Svensson.

Dela artikeln!