Cirkulär försäkring drar in 80 miljoner

Den cirkulära försäkringsförmedlaren Omocom växer genom investeringar från Länsförsäkringar.
2 nov 2023

Den norrländska försäkringsförmedlaren Omocom är specialiserade på att försäkra cirkulära företag. Nu står bolaget inför en expansion med hjälp av investeringar från försäkringsjätten Länsförsäkringar som går in med 80 miljoner kronor uppger tidningen Impact Loop.

Bristen på finansiella instrument är ett av problemen för omställningen till en cirkulär ekonomi. Banken och finansinstitut har dåliga verktyg för värdering av företag och lager för ett cirkulärt företag som exempelvis hyr ut begagnade cyklar.

Och detta gäller även på försäkringssidan. De flesta försäkringsbolag drar sig nog för att försäkra begagnade varor både gentemot företaget och kunden.

Men inte den norrländska försäkringsförmedlaren Omocom som specialiserat sig just på cirkulära företag.

Ett exempel är begagnade och restaurerade telefoner hos företaget Refurbly. Eftersom traditionella försäkringsbolag beräknar sin ersättning vid skada på åldersavdrag får du ofta näst intill ingenting i skadeersättning om du tappar din telefon som har några år på nacken. Men även en fyra-fem år gammal telefon har ett värde, inte sällan ett betydande.

Omocoms cirkulära försäkring räknar på det värdet genom datainsamling och nya algoritmer mer avancerade än vanligt åldersavdrag. Kombinerat med en låg självrisk medför det att ett inköp av en begagnad telefon blir tryggare för kunden och att Omocom hittat en nisch i en växande del av ekonomin.

Bolaget själva uppger att deras mål är att skapa incitament och stöd för en cirkulär ekonomi, vilket är naturligt eftersom ju mer handeln med begagnade varor ökar – desto mer värde finns för Omocom att försäkra.

Företaget vänder sig mot plattformar som strävar efter att öka användandet av befintliga resurser, exempelvis uthyrning av fordon, bostäder, secondhand, produkt som tjänst och leasing.

Dela artikeln!