lördag 20.07.2024

15 städer får medel för snabbare omställning

7 nov 2023

Medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan är viktiga för att minska utsläppen. Men det behöver gå fortare menar innovationsprogrammet Viable Cities vid KTH och beviljar medel till ett stort antal projekt för att utforska tidsramarna kan kortas.

Medlen ska gå till förstudier som utforskar hur kraften kan öka i städernas omställning, och skapa bättre förmåga för många fler städer att snabba på omställningen.

– Alla vet att vi måste hitta ännu snabbare vägar fram i klimatomställningen, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. Förstudierna kommer ge oss nya insikter som hjälper städerna att öka takten och höja livskvaliteten för invånarna samtidigt som utsläppen minskar.

15 projekt har nu beviljats medel inom tre olika områden: medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan.

Klimatinvesteringsplaner anses vara ett centralt verktyg för den lokala omställningen. Flera av satsningarna som nu får medel kommer att utforska hur arbetet med klimatinvesteringsplaner kan bli ännu bättre.

Linköping är en av städerna som får medel för att använda miljöspendanalyser för att kartlägga klimatpåverkan från kommunens inköp för att höja kunskapen om konsumtionsbaserade utsläpp och utveckla upphandlingsarbetet.

I Kalmar ska utforska klimatinvesteringsplaner för

omställning av miljonprogramsområden på ett sätt som både är klimatsmart och ökar ett områdes attraktivitet.

Klimatomställning skapar konflikter mellan intressen när det gäller mobilitet i glesbygd och tätort. Östersunds kommun ska utveckla en metod för medborgardialog som inkluderar parametrar som demografi, gleshet, utbildningsbakgrund, funktionsförmåga samt socioekonomiska förutsättningar med mera och testa den i olika insatser.

Tre teman

Förstudierna genomförs inom tre områden, medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional mobilisering.

Följande 15 städer ska delta:

Malmö: Delaktighet i klimatomställningen (DEKO)

Östersund: Medborgardialog för Hållbar Mobilitet – MEDmobilitet

Helsingborg: Tillsammans för Helsingborg 2030 – att lyssna in, förstå och lägga grunden för att agera

Borlänge, Gävle, Göteborg och Luleå: Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen

Uppsala: Klimatinvesteringsplan

Linköping: Miljöspendanalys som del av Linköpings klimatinvesteringsplan

Upplands-Bro: Förstudie klimatinvesteringar: hållbar tillväxt och klimatneutral kommun

Karlstad: Från ord till handling – Metodik för effektiv implementering av klimatinvesteringsplaner

Eskilstuna och Helsingborg: Stadens Resa

Lund: Ökad omställningstakt via klimatnyttoanalys av investeringar

Kristianstad: Verksamhetsnära klimatinvesteringar för accelererad klimatomställning

Göteborgsregionen: Mobilisering för snabbare klimatomställning

Kalmar: Norrliden – ett miljonprogram för klimatet

Eskilstuna: Kommunala energigemenskaper

Stockholm: PLATS för både klimat och hälsa i omställningen till en klimatneutral stad

Dela artikeln!