Eu: omställning ger 204 000 nya jobb

10 nov 2023

Klimatomställning ger nya jobb – men vissa blir förlorare och andra vinnare. Polen och Rumänien förlorar gruvarbeten och Italien och Spanien vinner genom främst byggsektorn. Det kommer en ny rapport från Eu fram till.

Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, det har EU sedan tidigare beslutat och infört krävande mål för omställning redan till 2030.

Eu gör därmed en annorlunda bedömning än den svenska regeringen med stöd av Sverigedemokraterna, som menar att utsläppsmål till 2030 inte är relevanta utan att politiken ska fokusera på slutmålet 2050.

Eu gör även i en ny rapport bedömningen att omställningen kommer generera arbetstillfällen, 204 000 extra jobb fram till 2030.

Byggsektorn ser ut att bli den största vinnaren med stora uppdrag inom engergiutbyggnad och energieffektivisering. Men även företagens sälj- och markandsföringsavdelningar kommer gynnas. I huvudsak antas de flesta jobben som skapas vara medelavlönade jobb som inte kräver högre högskoleutbildning.

Spanien och Italien spås bli omställningens stora vinnare.

Positiva sysselsättningseffekter förväntas i södra europeiska länder (särskilt Spanien och Italien). Länder som Polen och Rumänien med många arbeten inom gruvindustrin kommer bli förlorare och rapporten föreslår riktat ekonomiskt stöd för dessa regioner.

Sverige med en relativt liten industri inom utvinning hör till länderna som inte berörs mer än med en svag förväntat positiv effekt på arbetsmarknaden med runt 5000 nettojobb till 2030.

Läs rapporten i sin helhet här:

Anticipating and managing the impact of change Fit for 55 climate package: Impact on EU employment by 2030

Dela artikeln!