torsdag 23.05.2024

Ny överenskommelse med SD om klimatet

14 nov 2023

Regeringspartierna har kommit överens med Sverigedemokraterna om att behålla klimatmålen för 2045. Målen för 2030 och 2040 ska ses över och breddas.

– Överenskommelsen innehåller inga nya styrmedel, inga skatteförslag och målen för utsläpp från transporter ska ses över, säger Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna på presskonferensen.

Eu:s klimatpolitik kommer kväva ändrad nationell politik menar statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, och ser framför sig en omfattande strukturomvandling av svensk industri. Han påtalar att klimatfrågan ska skötas internationellt.

– Eu gör det svårt att sänka klimatambitionerna, säger Romina Pourmokhtari, miljöminister från Liberalerna.

Klimatpolitiska rådet ska få nya instruktioner för att utvärdera klimatpolitiken baserat på nya överenskommelser och regelverk i Eu.

Samtidigt ska särskild vikt läggas på att utnyttja så kallade, flexibiliteten i förordningen, som kan innebära att andra länder ska betalas för att uppfylla våra åtagande samt att eventuellt tidigare lyckade år kan tillgodoräknas framåt.

– Ingen ambitionssänkning men en harmonisering med Eu, säger Ebba Bush, energiminister från Kristdemokraterna.

Kärnkraft är väsentlig för omställningen menar regeringen med presenterar ingen finansiering för kärnkraft.

Skogsbruket har viktig roll för omställningen främst genom att producera med biodrivmedel från rester från avverkning. Regeringens beslut hittills har tvärt emot ambitionerna försvagat förutsättningar för inhemsk långsiktig produktion genom att sänka kraven på inblandning av biobränsle.

– Det blir ökade utsläpp från transportsektorn nästa år. Om andra länder överpresterar kan man överföra deras resultat till oss, säger Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna.

Ebba Bush påtalar också att klimatbiståndet ska stärkas och effektiviseras.

Överenskommelsen ger ingen bild av hur Sverige ska uppnå sina klimatmål, detta ska presenteras i kommande dokument.

– Klimathandlingsplan inte klar, men den kommer inte vara en proposition, säger Romina Pourmokhtari, miljöminister från Liberalerna.

Ingen av partierna nämner cirkulär ekonomi som en lösning på klimatproblemen.

Dela artikeln!