lördag 20.07.2024

Storföretag ställer cirkulära krav på politikerna

21 nov 2023

Design för lång livslängd och återvinning, reducerad moms på återbruk och krav på andel återvunnet material i nya produkter. Det är några av kraven som företagsorganisationen Circular Sweden ställer i en ny rapport.

Circular Sweden med medlemmar som Axfood, Electrolux, H&M, IKEA, NCC, Tarkett och Återvinningsindustrierna ställer nu krav på politiken för att snabba på omställningen till cirkulär ekonomi.

Omställningen till en cirkulär ekonomi drivs i stor utsträckning mer från företagen än från politikerna. Organisationer och samarbete mellan företag växer i styrka och höjer allt oftare sina röster mot politiken som man menar agerar för långsamt.

I dagarna släpper organisationen sin senaste rapport med bland annat förnyade medskick till politiken. Enligt motionsfloden till riksdagen från riksdagsledamöterna har vissa av förslagen chans att vinna gehör så som krav på design och återvinning och stärkt kontroll medan andra förslag så som slopad moms i stort saknar stöd i riksdagen.

Krav på design för lång livslängd och återvinning. Det måste ställas hårdare krav på att produkter utformas för lång livslängd, bland annat genom att vara lätta att uppgradera och reparera. De måste också vara utformade på ett sätt som möjliggör materialåtervinning när de är redo att kasseras.

Reducerad moms och skatt på återbruk och reparationer. Avfall måste ses som en resurs för återbruk och återvinning. Dubbel beskattning genom att begagnade produkter beläggs med moms varje gång de sätts ut till försäljning skapar få ekonomiska incitament för återbruk. Ta bort moms på återbrukade varor samt reducera skatt och moms på reparationer.

Krav på andel återvunnet material i nya produkter. Krav på andel återvunnet material i nya produkter kan driva på insamlingen, öka efterfrågan och göra återvunnet material mer konkurrenskraftigt.

Förstärkta system för informationsutbyte i värdekedjan. Införandet av produktpass på EU-nivå kommer att bidra till att produkter kan återvinnas på ett mer effektivt sätt. Som företag vill vi vara med att utforma produktpassen i samråd med beslutsfattare och aktörer längs hela värdekedjan.

Införande av fritt val av avfallshämtare så att företag kan förädla sitt avfall. Fritt val av avfallshämtare skulle ge en bättre hantering och möjliggöra långsiktiga investeringar i cirkulära lösningar.

Stärkt kontroll av efterlevnad av produkt- och avfallslagstiftning. Tillsynen behöver stärkas och aktörer som inte tar sitt ansvar ställas till svars oftare än idag när det gäller exempelvis producentansvar och sorteringskrav

Dela artikeln!