lördag 20.07.2024

Sopaska ersätter grus på parkeringar

30 nov 2023

Att bränna sopor är inte särskilt cirkulärt. Massor av värdefulla råvaror går upp i rök. Men nu ska i vart fall askan tas om hand och användas en gång till.

Det är avfallsbolaget Sysav som börjar med att skapa slaggrus från resterna vid avfallskraftvärmeverket i Spillepeng, Malmö.

Slaggen processas i en ny slaggsorteringsanläggning och blir till grus som kan användas vid markanläggning.

Trelleborgs hamn har fått nya ytor för uppställning där slaggrus används.

– Vi har fått väldigt positiv respons från Trelleborg. De är överraskade över hur lätt materialet har varit att hantera, berättar Helcio Apgaua, affärsutvecklare på Sysav.

Askan består bland annat består av glas och porslin efter att metallen sorterats ut.

Den stora fördelen är att slaggruset ersätter jungfruligt material från bergtäkter.

– Det är som att ha en lokal bergtäkt i centrala Malmö, fast bättre. Här har du ett återvunnet material lättillgängligt som inte behöver brytas från jungfruliga källor, och som dessutom bidrar till ett gott resultat i din hållbarhetsredovisning, säger Helcio Apgaua affärsutvecklare på Sysav.

Dela artikeln!