torsdag 23.05.2024

EU: förbjud slit och släng

6 dec 2023

Företag ska inte få sälja produkter som är gjorda för att gå sönder, inte kasta nya osålda varor och måste införa ett digital produktpass. Det har EU enats om i en ny stor överenskommelse om ekodesign slöts under veckan.

Ekodesign-reglerna ska göra att produkter ska hålla längre och vara lättare att reparera, uppgradera och återvinna samt förbud mot att förstöra osålda kläder och skor.

Nu är det snart slut med att företag förstör mängder av nya kläder de inte fått sålda. Dessutom ska nya produkter gå att reparera, samt inte ha inbyggd förkortad livslängd.

Industrier har länge byggt vissa produkter för att de ska gå sönder eller bli oanvändbara efter en kort tid. Det gäller exempelvis kläder, hushållsapparater, verktyg och it.

Det är frågan om att slitdelar går sönder och inte går att byta ut, förbrukningsmaterial och reservdelar saknas eller brist på uppdateringar för programvaran.

Detta ska det bli slut på i och med en ny överenskommelse mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen om en förordning för ekodesign för hållbara produkter.

Digitala ”produktpass” kommer införas. De ska innehålla information om produkten som underlättar för konsumenten att göra bra val, men har också stor betydelse för den cirkulära ekonomin då de underlättar återvinning.

– Hållbara produkter kommer att bli normen, vilket gör att konsumenterna kan spara energi, reparera och göra smarta miljöval när de handlar. Att förbjuda förstörelse av osålda textilier och skor kommer också att bidra till en förändring av hur snabbmodetillverkare producerar sina varor, säger Alessandra Moretti, förhandlare i Europaparlamentet.

EU ska prioritera ett antal produktgrupper i kommande hårdare lagstiftning. Järn, stål, aluminium, textilier (särskilt kläder och skor), möbler, däck, rengöringsmedel, färger, smörjmedel och kemikalier.

Dela artikeln!