måndag 17.06.2024

Ny färdplan för finansiering av cirkulära affärsmodeller

5 dec 2023

Hur värderar man 500 begagnade cyklar? Eller tusen renoverade kaffebyggare? Detta är en av problemen finanssektorn har när det gäller att låna ut pengar till cirkulära affärsmodeller. De gamla beräkningarna fungerar inte längre när ekonomin förändras.

Om ett företag exempelvis vill köpa in tusen begagnade kaffebryggare är det svårt att få kredit för inköpet. För vad är de egentligen värda? Det kanske handlar om många olika modeller, med olika defekter och skick. Svårt för banken att räkna på.

Och problemet kvarstår efter att de reparerats och uppgraderats. För enligt avskrivningsreglerna är även de uppdaterade maskinerna så gamla att de är avskrivna, samtidigt som de uppenbarligen har ett värde som borde gå att belåna. Ta nu det problemet gånger miljoner olika produkter på marknaden och bankernas huvudvärk blir oöverstigligt.

Och det slår mot tillväxten för cirkulära företag, samt mot finansinstitutens resultat när en allt större del av ekonomin blir cirkulär. Finansuträkningarna bygger oftast på nya varor som sedan avskrivs istället för att repareras eller uppgraderas.

För att bidra till lösningen har nu Nordic Circular Hotspot, i samarbete med RISE, tagit fram en färdplan för finansiering av cirkulära affärsmodeller.

– Banker, tillsynsmyndigheter, och andra finansiärer behöver bättre förstå cirkulära affärsmodeller och kunna hantera dem i sina riskbedömningar och investeringsprocesser. Norden ska vara en föregångare inom hållbara och innovativa finansieringslösningar och denna färdplan visar vägen, säger Ann-Charlotte Mellquist från RISE.

Dela artikeln!