lördag 20.07.2024

Centerpartiets tre snabba förslag om klimatet

8 dec 2023

I väntan på besked om större reformer och arbete på klimatområdet skickar centerpartiet med tre snabba förslag till regeringen som går att genomföra på en gång.

  • Ge alla statliga myndigheter i uppdrag att inventera sina tak för solceller.
  • Ge Sveaskog i uppdrag att redogöra för vilka platser det lämpar sig att bygga sol- och vindkraft på.
  • All offentlig upphandling ska ta hänsyn till klimatet.

Dela artikeln!