måndag 17.06.2024

Ny plattform för cirkulär upphandling

8 dec 2023

870 miljarder kronor. Så mycket upphandlar det offentliga för varje år. Nu ska en större del av detta gå till cirkulär ekonomi menar IVL Svenska miljöinstitutets och lanserar en nya sida med verktyg för cirkulär upphandling.

– Det går att kraftigt minska klimatutsläppen genom rätt kravställning i den offentliga affären, säger Elvira Molin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att vilja men inte kunna upphandla mer klimatsmart är en vanlig situation i offentlig sektor. Intresset är stort, men sedan stöter man på problem.

– Många upphandlare har höga ambitioner och vill göra mer, men det tar mycket tid att själva formulera relevanta upphandlingskrav. Det är lättare att följa inarbetade rutiner och ta hjälp av andras erfarenheter, säger Elvira Molin.

Plattformen är öppen och fria för alla att använda.

Är det inte dyrare att handla upp med klimatkrav?

– Det kan till och med bli billigare om man ser till de kostnader som uppstår i en produkts hela livscykel, och med krav på cirkularitet kan man dessutom slippa inköp helt och hållet, säger Sven-Olof Ryding, forskare på IVL.

Dela artikeln!