måndag 17.06.2024

Cirkulär ekonomi i klimatpolitikens finrum

12 dec 2023

Var femte evenemang på klimattoppmötet COP28 handlar om cirkulär ekonomi. Intresset för cirkulär ekonomi som en lösning på klimatkrisen har ökat på hög politisk nivå, även om det är lång väg kvar att gå för politikerna menar Marcus Wangel, policyexpert inom miljöpolitik på Svenskt Näringsliv.

– Cirkulär ekonomi är den schweiziska armékniv som beslutsfattare ofta låter ligga kvar i verktygslådan trots att näringslivet och industrin upprepat påtalar dess värde, skriver Marcus Wangel i ett inlägg på affärsnätverket Linkedin.

Men många rapporterar också att intresset nu är på väg att öka även på hög politisk nivå, många samtal och föredrag på klimatmötet handlar om cirkulär ekonomi och den börjar ses som en viktig pusselbit i klimatarbetet.

För att ytterligare snabba på släpper internationella handelskammaren en rapport på mötet med 5 förslag på konkreta ändringar av politiken, ”Key enablers for a circular economy”.

Det som lagstiftare säger är avfall är i själva verket råvaror och bör behandlas som sådana i lagstiftningen. Det menar Internationella handelskammaren i en ny rapport släppt på klimatmötet COP28.

Internationella handelkammaren vill ha mer cirkulär ekonomi och ser 5 nycklar för komma framåt:

Ändra hur vi ser på ”avfall” och möjliggör fri handel med resurser Regeringar definierar avfall utan att skilja mellan resurser som kan återanvändas, återvunna, reparerade, återanvända eller renoverade och övrigt avfall. Företag får då inte tillgång till fortfarande användbara resurser, även om de många gånger har överlägsen kvalitet jämfört med nyligen utvunna men förorenade resurser.

Prioritera produkternas kvalitet framför originalproduktionens karaktär Företag som vill transportera material för cirkulär ekonomi står inför komplexa lagstiftande ramar som behandlar alla produkter som kommer från ”avfall” som potentiellt skadliga och miljöovänliga.

Möjliggöra användning av strategiska materialbanker.  Lägg material som ännu inte kan återvinnas, men kan komma att behövas i framtiden, i anpassade materialbanker istället för slutdeponier. 

Samt att anta globalt harmoniserade standarder och definitioner och att återvinna råvaror från stadsflöden för att öka livsmedelsförsörjningen, förhindra vatten brist och minska risken för övergödning.

I Sverige förväntas Svenskt näringsliv lansera ett nytt nationellt startprogram för cirkulär ekonomi inom kort.

Dela artikeln!