COP28: ”Ett steg framåt – men otillräckligt svar på klimatkrisen”

13 dec 2023

FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai, Förenade arabemiraten är nu avslutat och länderna har kommit överens om en gemensam skrivning. Reaktionerna från miljöorganisationer är blandade med dels besvikelse men också ett erkännande om att mötet blev ett steg framåt för klimatet. Med inte ett tillräckligt stort.

– Vi beklagar att det inte gick att fatta beslut om att fasa ut fossila bränslen. Beslutet är långt ifrån tillräckligt för vad som krävs för att nå 1,5-gradersmålet. Men det är historiskt att dokumentet för första gången nämner fossila bränslen, även om det borde ha skett för länge sedan, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Fossila bränslen nämns i överenskommelsen men den fastslår inte att de ska fasas ut helt. Siffersatta mål för exempelvis metanutsläpp är också något som saknas menar Naturskyddsföreningen.

Men en framgång är att vikten av en övergång från fossila bränslen till frnybara i det globala energisystemet lyfts fram.

– Det är ett framsteg att mötet enades om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla den årliga takten för energieffektivisering fram till 2030, säger Karin Lexén.

När det gäller cirkulär ekonomi har mötesdeltagarna i och runt arrangemanget ägnat stort intresse åt frågan. Men endast en till intet förpliktigande mening kom med i överenskommelsen. Det är i och för sig första gången det sker i sådana sammanhang.

Dela artikeln!