måndag 17.06.2024

Trots ramavtal – bara 1 procent cirkulärt i offentlig upphandling av möbler

14 dec 2023

Sedan drygt ett år finns ramavtal på plats som möjliggör för offentlig verksamhet att välja cirkulärt när de inreder. Men trots det står nyinköp för 99 procent av upphandlingarna visar siffror från Kammarkollegiet och Sveriges kommuner och regioners inköpscentral Adda.

Det offentliga upphandlar möbler och kontorsinredning för 740 miljoner varje år. När till slut möjligheten för att sluta ramavtal med cirkulär inriktning öppnade sig var det många cirkulära företag som räknade med att få många nya order från kommuner, stat och regioner. En förhoppning som hittills inte uppfyllts.

Enligt statistik från Kammarkollegiet och Sveriges kommuner och regioners inköpscentral Adda har offentlig verksamhet köpt in 99 procent nyproducerade möbler under senaste året.

Låg kännedom och kunskap om cirkulära alternativ kan vara en orsak menar Remoko, en av leverantörerna av återbrukad kontorsinredning som har tagit del av och analyserat siffrorna.

– Vi behöver prioritera kunskapsspridning om ramavtalens funktion och potential, säger Sebastian God, försäljningschef på Rekomo.

Andra undersökningar visar att viljan är stor till att gå över till mer hållbar upphandling och att aktörerna generellt är positiva till mer cirkulära inköp.

– Verksamheter har generellt en mycket positiv inställning till hållbar utveckling – ändå handlar man nästan uteslutande nyproducerat. Här behöver vi prioritera kunskapsspridning om ramavtalens funktion och potential, för att fler ska bryta gamla vanor och testa nya arbetssätt, säger Sebastian God, försäljningschef på Rekomo.

Dela artikeln!