torsdag 23.05.2024

Populärare med villabatterier för solel

19 dec 2023

24 000 småhusägare har fått bidrag för installation av batterier i anslutning till sin solcellsanläggning under 2023. Det är en kraftig ökning från förra året och en tiodubbling räknat från 2021.

– Det är fler som skaffar batterier nu än som skaffade solceller 2021, säger Anna Werner, VD för branschföreningen Svensk Solenergi i ett pressmeddelande.

Villabatterierna används för att lagra el från dygnets ljusa timmar till de mörka för egen användning men också för att hjälpa Svenska kraftnät att hålla produktionen i elnätet stabilt. Det finns också möjlighet att anpassa sin försäljning av el till de tider på dygnet då priserna är som högst och därmed tjäna in investeringen av solceller på kortare tid.

– Ju fler batterier som installeras och ju smartare de kan styras, desto snabbare kan vi få till den viktiga elektrifieringen av samhället, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Flest batterier har installerats i Södermanland, medan Norrbotten ligger i botten.

Dela artikeln!