måndag 17.06.2024

Ny tankesmedja för cirkulär omställning

20 dec 2023

Förändring för klimatet behövs, men den behöver inte vara till det sämre. Människan behöver mer hopp och positiva visioner för att genomföra ett normskifte från linjär till cirkulärt. Det menar gruppen bakom den nya cirkulära tankesmedjan Normskifte vid Borås Högskola.

Det är gruppen av experter bakom rapporten Tro, hopp och visioner – hur vi uppnår ett cirkulärt samhälle genom normskifte för alla, som nu går vidare med att inrätta en tankesmedja.

Smedjan ska stå för tankeledarskap och ökad kunskap och medvetenhet om vad som kan leda till normskifte och underlätta övergången från ett linjärt till cirkulärt samhälle.

”Efter folkhemmet finns inga tydliga och långsiktiga visioner. Avsaknad av positiva framtidsbilder försvårar normskifte. Vart ska vi och hur vill vi leva?”, skriver tankesmedjan Normskifte vid lanseringen.

”Hållbarhets- och klimatfrågan framställs alltför ofta som att människor måste tvingas till försämringar av livskvalitet genom krav på uppoffringar, men belyser sällan eller aldrig den ljusa framtid som omställningen också möjliggör.”

Verksamheten ska vara partipolitiskt obunden och driven av ideellt och professionellt arbete, med bas vid Högskolan i Borås via Science Park Borås.

Planerade aktiviteter under 2024:

  • När tekniken inte räcker – folkbildning för politiker i vad som krävs för att göra ett normskifte
  • Bilder av framtiden – workshop för cirkulära framtider att längta till
  • Fortsatt utveckling och etablering av tankesmedjan

Dela artikeln!