torsdag 23.05.2024

Storföretag kräver att regeringen agerar för mer cirkulär ekonomi

17 jan 2024

En rad storföretag ställer åtta krav på regeringen för att gynna övergången till en cirkulär ekonomi och ta bort hinder för dess genomförande.

Kraven framförs i debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Rubbningen är ekosystemen som nu är en av ekonomins största risker menar Löfbergs, JM, Coca-Cola och Axfood och de andra företagen som står bakom uppropet och föreslår en uppsnabbning av omställningen till cirkulär ekonomi.

  1. Anta ett nationellt mål för ett resurseffektivt samhälle, för återbruk och för återvunnen råvara
  2. Främja återvunnet material framför jungfruligt
  3. Investeringsstöd och skattebefrielse för förnybar energi
  4. Säkerställa ökad inhemsk produktion av biodrivmedel och biobaserad energi
  5. Stötta utvecklingen av inhemska system för växtnäringsförsörjning
  6. Möjliggöra för verksamheter att avgöra om restmaterial i verksamheten ska klassas som en resurs och därmed inte anses vara avfall
  7. Driva på för en gemensam nordisk strategi för cirkulär ekonomi,
  8. Minska den kortsiktiga finansiella risken för privata finansiärer att ställa ut krediter till företag med cirkulära affärsmodeller.

Bakom uppropet står: Stena Recycling, Löfbergs, JM, HKScan Sverige, Coca-Cola, Preem, White arkitekter, Axfood, McDonald’s, Lantmännen.

Dela artikeln!