lördag 20.07.2024

Storskaligt initiativ ska leda Sveriges tillverkningsindustri mot klimatneutralitet

28 feb 2024

Teknikföretagen ska tillsammans med RISE driva ett stort innovationsprogram med målet att minska den svenska tillverkningsindustrins koldioxidavtryck med 75 procent för att inom ett decennium uppnå nettonoll klimatutsläpp från industrin.

Programmet Net Zero Industry har i dagarna godkänts som strategiskt innovationsprogram av staten och blir en del av Sveriges innovationssatsning för 2030-talet.

Teknikföretagen bedömer att för att exempelvis svensk fordons och elektronikindusti ska förbli globalt konkurrenskraftigt krävs en kraftigt höjd ambitionsnivå genom satsningar på samverkan, forskning och innovation.

– Vi ska främja forskning och innovation. Det handlar om att få till av cirkulära och effektiva flöden med fokus på den tillverkande industrin. Tillverkningsindustri står inför en enorm utmaning och Net Zero Industry ska fungerande som samlande kraft, säger Emily Nordqvist, kommunikationsansvarig Net Zero Industry/Teknikföretagen.

Metoderna handlar om att skapa cirkulära, resurseffektiva och långsiktigt lönsamma värdekedjor. En viktig del är också att öka motståndskraften mot globala störningar och tillgång till råvaror.

– Det är också viktigt med motståndskraft och säkerhet som att utveckla hållbara värdekedjor. Programmet ska hjälpa industrin att ställa om, säger Emily Nordqvist.

Satsningen från staten är på totalt 500 miljoner årligen, hur stor del som hamnar hos Net Zero Industry är inte klarlagt än. Det uttalade målet från staten är att finansieringen ska vara långsiktig och motsvarande program har exempelvis handlat om tio år istället för de korta program som en tid varit vanligt i Sverige.

Dela artikeln!