Industrin skriker efter svensk biogas – behöver 5 gånger så mycket

29 feb 2024

Lika mycket utsläpp som hela svenska flygsektorn. Så mycket kan kan sparas om industrin ges tillgång till mer biogas. Vad som behövs är en aktiv politik för ökad svensk produktion. Det menar företrädare för en grupp stora svenska företag som nu startar Industrins Biogaskommission för att driva på i frågan.

Biogas har används länge i Sverige och för allmänheten är nog den mest kända användningen personbilar. I olika omgångar har försök att få till en bred användning av biogas för bilarna gjorts av bland andra Saab på sin tid.

Vad nog färre känner till att en lika stor, eller större användning för biogas är industriella processer. Exempelvis stålindustri och kemiindustrin. Men tillgången till biogas är inte tillräcklig, särskilt inte svenskproducerad.

Sverige producerar endast 2 TWh egen biogas. Behovet uppges av industrin till det femdubbla, 10 TWh. I brist på denna biogas används istället fossilgas, till skada både för miljön och beroendet av exempelvis Ryssland och andra auktoritära fossilexporterande stater.

EU har som mål att bli helt oberoende av fossila bränslen från Ryssland före 2030 och för att uppnå det ställs kraftigt ökade produktionsmål för biogas inom unionen. Det är en inriktning som Sverige behöver följa menar företrädare för industrin.

Fördelen är också att gasinfrastruktur redan finns på plats eftersom fossilgas och biogas är helt utbytbara mot varandra. Till skillnad från elektrifiering där stora investeringar måste till innan den kan tas i bruk.

Biogas produceras genom rötning av matavfall, gödsel och avfall från reningsverk. Tillgången till råvara kommer öka genom de nyligen införda tvingande reglerna för insamling och återvinning av matrester från hushållen.

Bakom satsningen står företagen Perstorp, Höganäs SSAB, IKEA, IKEM, Nordion Energi, Gasum, Uniper, Avfall Sverige och Energigas Sverige.

Dela artikeln!