lördag 20.07.2024

Mikroalger från Umeå kan användas för att producera bioplast

7 mar 2024

Din nästa plastpåse du köper kan snart vara producerad med hjälp av mikroalger som lever på avloppsvatten från industrin. Efter användandet är det fritt fram att kasta hela påsen på komposten för den som vill – bioplasten är helt nedbrytbar och består av sockerarter.

Forskaren Martin Plöhn och hans kollegor vid Umeå universitet har samlat in alger in från sjöar och älvar runt Umeå och gjort omfattande tester för att se om de kan användas för att producera biomassa på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Nordiska mikroalger är väldigt små, oansenliga organismer som lever i vatten och använder solenergi för att omvandla koldioxid till organiska molekyler genom fotosyntes.

Nu lägger Martin Plöhn fram en avhandling som visar att mikroalger som odlas i avloppsvatten från massa- och pappersindustrin kan användas för att producera nedbrytbar bioplast. Dessutom växer algerna till och med bättre i avloppsvattnet än än när man använder energikrävande gödslade alternativ.

– Möjligheten att ersätta dyra medier med en avfallsprodukt som ändå behöver renas gör det här tillvägagångssättet superintressant, säger Martin Plöhn.

Avloppsvattnet får mikroalgerna att lagra mycket socker. Dessa sockerarter kan man sedan mata bakterier med för att producera en helt nedbrytbar bioplast som kallas polyhydroxybutyrat, eller PHB. Denna plast går sedan att använda till många olika vardagsartiklar som plastpåsar och förpackningar.

– Fördelen med PHB är att istället för att brytas ned till mikro- och nanoplast som stannar kvar i miljön, bryts det ned helt och hållet som vilket annat material som helst på en komposthög i trädgården, säger Martin Plöhn.

– En annan fördel med odlingen av mikroalger är att avloppsvattnet renas och koldioxid avlägsnas från miljön. Allt detta görs av mikroalger som är anpassade till ljus- och temperaturförhållandena i norr, så det behövs ingen extra uppvärmning eller belysning, säger Martin Plöhn.

Dela artikeln!