lördag 20.07.2024

Sverige sämst på spara energi

19 mar 2024

EU-kommissionen riktar kritik mot Sverige och konstaterar att Sverige är långt ifrån att klara de gemensamma EU-målen för energihushållning uppger DN.

Regeringen har fram till juli på sig att lämna in en godkänd plan, annars hotar repressalier.

Extra prekärt är det politiskt eftersom det var under Sveriges ordförandeskap våren 2023 som EU-länderna enades om att minska energianvändning inom unionen med 19 procent fram till 2030.

Sveriges har föreslagit att sänka sin energianvändning med endas 1,4 procent och därmed skjuta över ett större beting till övriga länder.

Finland har ungefär en lika stor energikonsumtion som Sverige men de uppger till EU att de kommer klara av de gemensamma målen och därmed spara över tio gånger så mycket energi som Sverige.

Dela artikeln!