Klimatpolitiska rådet: Regeringens plan missvisande och osaklig

21 mar 2024

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan är ingen handlingsplan som gör att målen kommer uppnås 2030 eller 2045. Planen är dessutom missvisande och är inte saklig uppger Klimatpolitiska rådet som har till uppgift att vetenskapligt granska regeringens politik.

– Vi har granskat regeringens handlingsplan och konstaterar att påståendet att den skapar förutsättningar för att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045 är missvisande och brister i saklighet, säger rådets vice ordförande Björn Sandén.

Regeringen satsar mer pengar på åtgärder som ökar utsläppen än de som minskar dem. Politiken som förs kommer öka utsläppen och ansvaret för att nå de gemensamma EU-reglerna skjuts till nästa mandatperiod. Kommande regering kommer tvingas att på mycket kort tid vidta mer drastiska åtgärder, menar klimatpolitiska rådet.

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan innebär att klimatmålen 2030 kommer missas med mellan 10-20 procent.

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan för Sverige in på en
onödigt riskfylld väg. Den klimatpolitiska handlingsplanen ger inte svar på hur Sveriges klimatmål ska nås, varken på kort eller lång sikt. Med beslutad politik väntas utsläppen öka
under mandatperioden och ansvaret för att nå mål och EU-åtaganden skjuts framåt.

Under 2023 fattade regeringen en rad beslut som innebär att utsläppen ökar på kort sikt och att Sverige inte längre ser ut att nå varken uppsatta klimatmål eller EU-åtaganden till 2030.

Enligt Klimatpolitiska rådets utvärdering lever inte handlingsplanen upp till kraven i klimatlagen och brister i konkretion. Regeringen bortser från de av riksdagen beslutade klimatmålen till 2030 och planen innehåller varken utsläppsprognoser eller tidsangivelser för klimatpolitiken.

– Vår granskning visar att Sveriges utsläpp tillåts öka under mandatperioden och att regeringen skjuter ansvaret för att nå Sveriges klimatmål och EU-åtaganden till 2030 över till nästa mandatperiod, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Åsa Persson.

Bild: Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet. Foto: Elisabeth Ohlson. Romina Pourmokhtari, klimatminister, Foto: Henrik Persson.

Dela artikeln!