Svanenmärkt renovering i Ronneby sparar klimat, miljö och miljoner

22 mar 2024

Ronnebyhus har sparat 15 miljoner SEK genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt. Hyran blir 30 procent lägre än vad den hade blivit vid nyproduktion. Och 660 ton koldioxid har sparats.

Det fanns planer på att riva det befintliga huset med 27 lägenheter och istället bygga ett nytt med bara 18 lägenheter. Men istället valde man att genomföra Sveriges första Svanenmärkta renovering och resultatet blev vinst för både plånboken och klimatet.

I köket har de typiska lutande skåpen bevarats liksom fönsterbrädorna. Fönstren har renoverats med energiglas istället för att bytas ut. Cirkulärt tänkande har präglas projektet från start till mål.

– Vi har återbrukat så mycket som möjligt och ansträngt oss för att hitta Svanenmärkt material. Det var en utmaning för många underleverantörer, men det har bidragit till att de bytt till miljömässigt bättre produkter. Genom att renovera istället för att riva och bygga nytt så blev det fler lägenheter, mindre miljöpåverkan, och inte minst lägre månadshyra för de boende, säger Martin Lindström, tillförordnad fastighetschef Ronnebyhus.

Att behålla husets stomme och fasad samt att renovera fönster har gett en betydande klimatbesparing jämfört med att riva och bygga nytt.

– Vi har i alla led, från planering till färdig produkt, fått en djupare förståelse för de bakomliggande processerna och vikten av rätt materialval. Många är vana vid att man exempelvis byter ut alla fönster när man renoverar. Här fick vi en betydligt större klimatnytta när vi renoverade fönstren och tillförde ett extra energiglas, säger Martin Niemann, projektchef på Peab, som var entreorenör i projektet.

Enligt Peabs beräkningar har projektet undvikit en klimatpåverkan på 660 ton CO2e. För att få en bild av storleken på besparingen har Peab jämfört med gipsskivor. Om man skulle stapla gipsskivorna på varandra, skulle det motsvara den sammanlagda höjden av 10 stycken byggnader som Turning Torso i Malmö.

Dela artikeln!