torsdag 23.05.2024

Ras av textilkonsumtion 2023

11 apr 2024

25 procent mindre textil konsumerades av hushållen förra året jämfört med tidigare. Senast konsumtionen var så låg var för tjugo år sedan.

Förra året konsumerade svenskarna 11,4 kilo textil per person. Det är en minskning med 3,8 kilo. Konsumtionen är nu nere på en nivå inte bara lägre än den före pandemin utan till vi får gå 20 år tillbaka för att hitta så låga siffror.

Efter pandemin inleddes en köpvåg av kläder och hemtextilier och många spådde en fortsatt köplust under de kommande åren. Men istället har uppgången inte bara bromsats, en minskning på 25 procent har uppmäts av Statistiska Centralbyrån (SCB) som för statistik på svenskarnas inköp av kläder och annan textil.

Inflation och höjda räntor anses ligga bakom den vikande försäljningen men också en ökad medvetenhet om klimatproblemen för textilindustrin. Intresset för hållbarhetsfrågor fortsatt är stort och att medvetenheten om textiliers miljö- och hälsopåverkan ökar visar siffrorna från SCB.

Smolk i glädjebägaren finns för dock för dem som gärna ser en minskad textilkonsumtion. I statistiken ingår inte privatimport av kläder.

Sammanvägt bedömer SCB att det skett en stor påverkarn av konsumenternas köpbeteende, i form av en kraftig minskning av textilkonsumtionen. Kläder minskar mest, hemtextil lite mindre.

Dela artikeln!