torsdag 23.05.2024

Återbygget tecknar ramavtal med Peab om upphämtning av överblivet material 

10 apr 2024

Nyligen tecknades ett ettårigt ramavtal mellan Peab och Återbygget gällande upphämtning av överblivet material på Peabs etableringar. 

Avtalet, som omfattar ett fyrtiotal orter i Stockholms- och Mälardalsregionen, innebär att Återbygget får i uppdrag att från Peabs etableringar hämta överblivet material som annars skulle kastas, exempelvis ljudabsorbenter, träreglar, tegel och skivmaterial.  

– Vi är glada att vi har fått det här förtroendet, att Peab vågar samverka med en lite mindre aktör. Med det här materialet kommer vi att kunna lägga grunden för en fungerande återbruksmarknad i Mälardalen, säger Pelle Holst, VD för Återbygget.  

Ramavtalet togs fram i syfte att minska de avfallsmängder som uppstår vid nyetableringar, och strävar på så sätt mot en samhällsomställning i enlighet med Sveriges miljöetappmål.  

Om Återbygget  

Återbygget är ett socialt företag som jobbar med att skapa cirkulära flöden inom byggsektorn, och strävar efter att bygga upp en fungerande andrahandsmarknad för byggvaror i Mälardalen. Återbygget erbjuder en serie av tjänster inom återbruk, som exempelvis återbruksinventeringar, demontering och emballering av material, mellanlagring och rekonditionering, och upphämtning och försäljning av överblivet material på storbyggen. Sedan starten 2021 har Återbygget medverkat till att möjliggöra miljöbesparingar på över 140 000 kg CO2e.   

Dela artikeln!