torsdag 23.05.2024

Bygget av Sveriges första stora hybridpark med vind- och solkraft har inletts

19 apr 2024

Skåramåla i Tingsryds kommun blir värd för Sveriges första storskaliga hybridpark där den vindkraft och solkraft samsas och tillsammans bidrar till energinätet.

Genom att samlokalisera anläggningarna används marken mer optimalt och elen kan matas ut via samma nätanslutning.

– Här har vi hittat ett sätt att bygga en hybridanläggning i skogsmark som redan har tagits i anspråk för vindkraft, säger Peter Braun, Sverigechef på European Energy.

Hybridanläggningen kommer producera 163 GWh grön el per år, vilket motsvarar 32 600 villahushålls årsförbrukning.

– Vind och sol kompletterar varandra väl eftersom de har olika produktionstider på dygnet och över året, säger Peter Braun.

Solparken upptar en yta på 49 hektar och markförberedelser har pågått under några månaders tid.

– Vi har använt jordmassor som redan fanns på plats för att jämna ut marken så att solpanelerna kan ställas upp på en planlagd yta. På det sättet har vi varken tillfört eller avlägsnat några jordmassor och därmed kunnat undvika transporter, säger Peter Braun.

När solpanelerna är färdiganvända efter cirka 35 år kan marken återställas till skogsbruk. Genom de markarbeten som har utförts nu blir det lättare att plantera skog i området i framtiden eftersom det är färre stenar i ytlagret.

– Målet är att solparken ska stå klar under 2024 och att hela anläggningen kommer att producera grön el till nätet innan året är slut, säger Peter Braun.

Bilden är en visualisering och visar hur solparken kommer att se ut när den är färdigbyggd.

Dela artikeln!