torsdag 23.05.2024

Ny rapport: ”peak fossil” i elproduktionen är redan här

8 maj 2024

Världen är nu vid en vändpunkt där sol och vind inte bara bromsar utsläppstillväxten, utan faktiskt börjar driva fossilproduktionen nedåt. Förnybar energi genererade rekordstora 30 procent av den globala elektriciteten 2023, drivet av tillväxten inom sol- och vindkraft. En ny era av fallande produktion av fossilel är nära förestående, menar en rapport från tankesmedjan Ember.

Kina är den som bidrar till ökningen av fossilfri el. Landet stod 2023 för 51 % av den extra globala solenergin och 60 % av ny global vindproduktion.

Solenergi leder energirevolutionen. Det var den snabbast växande källan för elproduktion för 19:e året i rad, och överträffade vindkraften och blev den största källan för ny el för andra året i rad. Rekordökningen i installationer i slutet av 2023 innebär att 2024 står för en ännu större ökning av solelproduktionen.

En ny era av minskande utsläpp från kraftsektorn är på väg att börja menar Ember. Redan den nuvarande utbyggnaden av ren produktion, ledd av sol och vind, har bidragit till att bromsa tillväxten av fossila bränslen med nästan två tredjedelar under de senaste tio åren.

Som ett resultat är hälften av världens ekonomier redan minst fem år efter en topp i elproduktion från fossila bränslen. OECD-länderna nådde sin topp redan 2007 och har minskat användningen av fossila bränslen för energiproduktion med 28 procent sedan dess.

En permanent minskning av användningen av fossila bränslen i kraftsektorn på global nivå är nu oundviklig, vilket leder till fallande sektorutsläpp.

Energisektorn står för mer än en tredjedel av de energirelaterade koldioxidutsläppen och flera analyser som visar att kraftsektorn borde vara den första att minska koldioxidutsläppen – senast 2035 i OECD-länderna, 2045 i resten av världen.

Ren el är också nyckeln till att minska koldioxidutsläppen från transporter, uppvärmning och stora delar av industrin.

– Framtiden för förnybar energi har anlänt. Särskilt solenergi accelererar snabbare än någon trodde var möjligt. Nedgången av utsläpp från kraftsektorn är nu oundviklig. 2023 var sannolikt en stor vändpunkt i energins historia. Det finns en oöverträffad möjlighet för länder som väljer att ligga i framkant av framtiden för ren energi, säger Dave Jones Global Insights Program Director, Ember.

I kombination med kärnkraft genererade världen nästan 40 procent av sin el från källor med låga koldioxidutsläpp år 2023. Målet är att världen når 60 procent förnybar el till 2030.

Dela artikeln!