torsdag 23.05.2024

Ny studie: Lång livslängd och hög kvalitet viktiga för cirkulära affärsmodeller

7 maj 2024

Lång livslängd, hög kvalitet och att ha företag som kunder. Så får man lönsamhet i cirkulära prenumerationstjänster visar en ny studie från RISE.

Prenumerationstjänster är en viktig del av övergången till en cirkulär ekonomi. Ett antagande har varit att drivkrafterna i ekonomin ändras samtidigt som affärsmodellen. Den som erbjuder en prenumerationstjänst, ”product as a service” förväntas tjäna på att produkterna håller länge och går att reparera och uppdatera. Ju längre produkten håller – desto längre går det att tjäna pengar på den. Till skillnad från en linjär affärsmodell där drivkraften är att den sålda produkten ska gå sönder så att man kan sälja en ny.

Nu har forskningsinstitutet RISE genomfört en studie för att undersöka vilka faktorer som påverkar lönsamheten med den cirkulära affärsmodellen prenumerationstjänster. Studien visar att lång livslängd och hög kvalitet är viktiga faktorer för lönsamhet i cirkulära affärsmodeller.

Det verkar också som om modeller som vänder sig till företagskunder är enklare att få lönsamhet i, speciellt när tjänsten kan kopplas till problemfri användning (också kallat ”uptime”) och/eller när kunder har kapitalbegränsning.

Omställningen till den nya cirkulära ekonomin försvåras av att gamla finansieringsmodeller inte alltid passar för den nya verkligheten. Finansbolag som WASA kredit, ett av företagen bakom studien, har därför intresse av att öka sin kunskap och finslipa sina erbjudanden.

– Det är ett faktum att det krävs ett mer cirkulärt samhälle där material används effektivare, och där nya tekniska lösningar är viktiga för att möta Agenda 2030:s mål. Nu behövs aktiva finansaktörer för att bidra till små- och medelstora företags omställning genom finansiering, säger Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit.

Forskningsstudien bygger på en litteraturstudie och intervjuer med företag av olika storlekar som inom sin verksamhet haft både linjära och mer cirkulära affärsmodeller. Studien visar att produkter som är designade för en längre livslängd lämpar sig bäst för att ställa om till prenumerationstjänster.

Dela artikeln!