måndag 17.06.2024

Malmö: Kommunsatsning femdubblar mängden solceller

27 maj 2024

Malmö kommun genomför en storsatsning på solceller på sina fastigheter med anledning av klimatkrisen, men också de oförutsägbara elpriserna som särskilt drabbar södra Sverige.

Idag har kommunen 8 000 kvadratmeter solceller vilket ska bli fem gånger så mycket de tre kommande åren.

– Under vintern har vi alla känt av elkrisens effekter. Samhället behöver kraftigt öka elproduktionen i södra Sverige. I Malmö har vi idag en miljon kvadratmeter kommunägd takyta, men bara 8 000 kvm solceller. Här finns en möjlighet till att skapa en tryggare elförsörjning för staden, och samtidigt ta ett stort kliv mot att Malmö framöver försörjs av 100 procent förnybar energi, säger Frida Trollmyr (S), ordförande i servicenämnden.

42000 kvadratmeter solceller ska anläggas för en kostnad på 232 miljoner kronor. Kalkylen är att de på sikt ska betala sig själva genom minskat behov av att köpa in el till kommunens verksamheter. Solcellerna beräknas kunna stå för 15 procent av kommunens behov av el. Långsiktiga planer finns för att få upp egenförsörjningen till mellan 40 och 50 procent.

Parallellt med investeringarna kommer energieffektiviseringar i stadens fastigheter att ske för att minska användningen av el.

Dela artikeln!