måndag 17.06.2024

Dubbelt så mycket textil i soporna än till återanvändning

28 maj 2024

En stor del våra garderober fylls av av kläder vi inte använder. Och när vi till slut gör oss av med dem hamnar de dubbelt så ofta i soporna än till återvinning. Det är en av slutsatserna i ny studie från forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Ungefär en tredjedel av de kläder och textil vi har i garderoben används inte eller används mycket sällan. Där finns en stor potential för ökad insamling, säger Jurate Miliute-Plepiene, forskare på IVL.

I projektet Usereuse har forskare vid IVL analyserat textilflöden – från inköp, användning och återanvändning till slutlig hantering av avfall för att identifiera var de största förlusterna och potentialen för ökad återanvändning finns i vårt samhälle.

– Studien är unik då den är den första i sitt slag som utforskar och jämför återanvändningens roll i förhållande till det totala konsumtions, användnings och avfallsflöden. Vi samlade huvudsakligen in data från våra samarbetspartners i projektet, inklusive kommuner och välgörenhetsorganisationer, säger Jurate Miliute-Plepiene.

De viktigaste resultaten från dataanalysen:

Textilinköp är det vanligaste inköpet av begagnade varor men är fortfarande mindre än fem-sju procent av de nya inköpen.

Fyra av tio plagg som slängs i kökssoporna hade kunnat återanvändas.

Nästan en tredjedel av det vi har i garderoben används inte eller används mycket sällan.

Vi slänger nästan dubbelt så mycket textilier i soporna för förbränning än vad vi lämnar för återanvändning.

Insamlingskanaler påverkar kvaliteten på återanvända textilier. Det som lämnas direkt till bemannade kanaler är av högre kvalitet än textilierna lämnade i insamlingscontainer.

Runt 80 procent av insamlade textilier går på export till andra länder. Höga kostnader för manuell sortering och bristande efterfrågan på begagnade kläder i Sverige uppges vara orsakerna.

Dela artikeln!