lördag 20.07.2024

Ogräset – naturens egen insatsstyrka

Pollinera Sverige har gett ut Ogräsbibel och vill med den utmana normen för vad en trädgård ska vara, och vad som är ett ogräs. Genom att omvärdera ogräsets roll i våra trädgårdar kan vi skapa mer hållbara och biologiskt mångfaldiga utomhusmiljöer, där både människor och natur kan frodas.

Ogräs har länge betraktats som oönskade element i våra trädgårdar, men Pollinera Sverige vill ändra på det. De menar att det inte finns några speciella ogräs, utan att alla växtarter kan bli ogräs beroende på var de växer. Många av dessa så kallade ogräs är viktiga källor till mat för pollinerande insekter som fjärilar, bin, blomflugor och skalbaggar.

Ogräsens roll i naturen
Ogräsen är naturens egen insatsstyrka, redo att snabbt erövra störd eller uppodlad mark. I lagom mängd kan dessa växter vara både vackra och nyttiga. En och samma art kan uppfattas som ett oönskat ogräs på en plats och som en värdefull kulturväxt på en annan.

Trädgårdens nyttodjur
Ogräsväxter har förmågan att locka nyttodjur som nyckelpigor och blomflugslarver till trädgården, vilka hjälper till att kontrollera skadedjur som bladlöss. Jordlöpare trivs också bland ogräs och bidrar till att hålla trädgårdens ekosystem i balans.

Istället för att se ”att växa som ogräs” som något negativt, kan vi börja uppskatta deras obändiga livskraft och deras viktiga roll i naturen.

Ogräsbibeln finns att ladda ner kostnadsfritt HÄR.

Pollinera Sverige är en plattform för samarbete, kunskapsspridning och utveckling för att gynna att pollinatörer blir synliga och lyfta frågan brett.

Text: Ann-Sofie Granzell
Foto: Pollinera Sverige

Dela artikeln!