lördag 20.07.2024

33,5 miljoner i stöd till Recoma för att dubbla produktionen av cikulärt byggmaterial

27 jun 2024

Recoma, som specialiserar sig på att återvinna kompositavfall till hållbara byggmaterial, har fått ett betydande stöd på 33,5 miljoner kronor från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Bidraget kommer att användas för att expandera produktionen i Hässleholm och bidra till att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Genom innovativa processer tillverkar Recoma högkvalitativa byggskivor av kompositavfall och förpackningsavfall som annars skulle ha förbränts. Återvinningsteknologin är unik i att den inte genererar några restprodukter utan kan återvinna hela för packningen med 100% återvinningsgrad. Slutprodukten blir också 100% återvinningsbar.

De beviljade 33,5 miljoner kronorna kommer att användas för att utveckla och expandera företagets innovativa lösningar, vilket kommer att mer än fördubbla produktionen i fabriken i Hässleholm.

Klimatklivet är en satsning från Naturvårdsverket som stödjer lokala och regionala investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att finansiera projekt med stor potential att bidra till Sveriges klimatmål, strävar Klimatklivet efter att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

”Vi är oerhört glada och tacksamma för stödet från Klimatklivet. Det kommer att möjliggöra för oss att skala upp vår produktion och utveckla nya produkter som ytterligare minskar byggsektorns klimatpåverkan. Vi ser detta som ett bevis på förtroendet för vår återvinningsteknik och vårt engagemang för hållbarhet”, säger Max Rosenberg, vd för Recoma.

Investeringen kommer att användas för att installera ytterligare en produktionslina i fabriken i Hässleholm, med 1.5 gånger högre kapacitet än den befintliga. Detta innebär att Recoma på sikt kan nå en produktionstakt på 15 000 ton avfall per år, motsvarande 1,5 miljoner kvadratmeter byggskivor. Den nya linans design är anpassad för att vara flexibel och minimera spill vid produktion av måttanpassade skivor, och förväntas vara i drift under första kvartalet 2026.

Med hjälp av stödet från Klimatklivet planerar Recoma att:
• Utöka sin produktionskapacitet för att möta den ökande efterfrågan på hållbara byggmaterial.
• Investera i forskning och utveckling för att förbättra och bredda sitt produktutbud.
• Förbättra effektiviteten i produktionsprocesserna för att ytterligare minska koldioxidavtrycket.

Beslutet är villkorat av motfinansiering på 35% av investeringskostnaden. Därmed kommer en kapitalrunda från nuvarande ägare och externa investerare genomföras under hösten där Recoma planerar att ta in mellan 30 och 40 miljoner kronor genom aktieemission.

Text: Ann-Sofie Granzell
Foto: Recoma

Dela artikeln!