måndag 17.06.2024

Elförsörjning

12 aug 2022

Nytt verifikat gör Södertälje mer cirkulärt

Söderenergi och Telge Återvinning har tecknat avtal som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet med ett ny sorts verifikat....
10 aug 2022

Sandbatteri når marknaden

Problemen med energi från sol och vind är att de producerar som mest el när behovet är som minst och...