söndag 21.07.2024

Hyrmodell gör kemikalieindustrin cirkulär

2 feb 2021

Att gå från att köpa till att hyra kemikalier och betala utifrån funktion och prestandaleverans gör det möjligt att göra kemimarknaden både konkurrenskraftig och grön. Det visar forskning som genomförts av FN-ägda Unido i syfte att minska kemiska utsläpp i atmosfären. Med boken ”Chemical Leasing” vill Unido guida kemimarknaden att ställa om.

Kemikalieindustrin har en betydande roll i omställningen till en global cirkulär ekonomi, men idag är endast fem procent av kemiföretagen cirkulära. Strategier för en omställning kan bestå av vetenskap, lagstiftning och nya affärsmodeller, varav det sistnämna är det minst kostnadskrävande. Det menar Rodrigo Lozano, forskare i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle och medförfattare till ”Chemical Leasing” enligt ett pressmeddelande från Högskolan i Gävle.

Rodrigo Lozano, forskare i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.. Foto: Anna Sallberg.

Kemikalier utgör en osynlig men nödvändig del i olika tillverkningsprocesser, från att rengöra maskiner till smörjningen av transportband. När företag köper kemikalier ställs oftast krav på att de ska köpa stora volymer. Ett system som behöver förändras, menar FN:s industriella utvecklingsorganisation Unido som genomfört forskning inom området under tio år. De vill se att kemimarknaden skiftar fokus från försäljningsvolymer till prestanda, där leverantören istället säljer kemikaliernas funktion och att priset baseras på dess effektivitet och användning.

Idag styr producenternas och leverantörernas ekonomiska intresse till att det ska säljas så stora volymer som möjligt. Kunder måste köpa en bestämd mängd kemikalier baserat på hur mycket de förväntas behöva. Efter att kemikalierna har använts är det företaget som bär det slutgiltiga ansvaret att kontakta reningsverk och betala för avfallshanteringen.

Det är ett enkelriktat system som leder till att det är stora mängder kemikalier i omlopp, vilket i sin tur har en negativ inverkan på miljön och den framtida tillgången till resurser. Ett system som missgynnar användarna, som sällan har den kompetens som krävs för att hantera kemikalier på ett effektivt sätt.

Hyrmodellen Chemical Leasing innebär att ett företag som använder transportband istället betalar för ett smörjmedels funktion. Priset speglar hur många timmar som transportbandet förväntas rulla smidigt. Leverantören utbildar också företagets personal i att hantera smörjmedlet samt installerar tekniska åtgärder som kan optimera användningen, förbättra arbetsmiljön och reducera hälsoriskerna.

Kemikalieproducenter skulle även kunna hämta upp kundens förbrukade kemikalier, rena det, och därefter hyra ut samma kemikalier på nytt. Normalt sett betalar användaren två gånger vid inköp av kemikalier. Först för själva produkten, och sedan för återvinningen. Därför skulle användarens kostnader reduceras om priset i produktköpet innefattar återvinningen, samtidigt som producenten går med vinst genom att ta betalt för återanvändningen. ”Producenten har ofta anläggningar för detta så det är inte så svårt för dem, de får också oftast tillbaka en produkt som är relativt lätt att rena. Det är lite som återvinningen av flaskor i Sverige, men med ett närmare samarbete mellan producent och användare”, förklarar Rodrigo.

Chemical Leasings koppling till cirkulär ekonomi:

Bild hämtad från UNIDO´s rapport Global Promotion And Implementation Of Chemical Leasing Business Models In Industry.


Genom uthyrningen av kemikalier kan en betydande del av den industriella produktionsfasen bli ett så kallat Closed Loop System, där kemikaliernas livscykel utnyttjas till fullo. Genom att sälja prestanda snarare än kvantitet får producenter och leverantörer ett ekonomiskt incitament att öka effektiviteten av kemikalieanvändningen, vilket leder till minskad vatten-, råmaterial- och energikonsumtion. Det kan i sin tur öka deras konkurrenskraft på marknaden, inte bara ekonomiskt utan även genom stärkt miljöprofil.

Källa: UNIDO´s rapport Global Promotion And Implementation Of Chemical Leasing Business Models In Industry.


”Vi skulle minska utsläppen från hundratals ton av kemikalier i atmosfären, till 10 till 20 ton per år, så det är en avsevärd reduktion, och dessutom reducera åtgången av resurser för kemikalier med åtminstone 70 procent”, menar Rodrigo Lozano enligt pressmeddelandet.

För att underlätta för företag att implementera Chemical Leasing-modellen erbjuder Unido Chemical Leasing Toolkit. Ett interaktivt onlineverktyg som steg för steg hjälper industrin och yrkesverksamma att bli mer kunniga om affärsmodellen och hur den används i praktiken.

Unido har också instiftat ett företagspris ”Chemical Leasing Champions”. Årets vinnare tillkännages i samband med den internationella kemikonferensen ICCM5 den 5-9 juli 2021.

Boken Chemical Leasing finns
att ladda ner kostnadsfritt här.TEXT: SIRI CHRISTIANSEN.

Dela artikeln!