torsdag 23.05.2024

Tuffare lagar ska stärka den cirkulära marknaden

Jan Huitema, Renew Europe, Nederlanderna, talar inför Europaparlamentet. Foto: Alexis Haulot/EP.
19 feb 2021
Strängare återvinningsregler, åtgärder mot greenwashing och bindande mål för materialanvändning och materialförbrukning. Det är vad Europaparlamentet nyligen röstat igenom för att bana väg för den cirkulära ekonomin, och med start redan i år.

Förra veckan röstade Europaparlamentet igenom ambitiösa tilläggsförslag på bindande cirkulära mål, och det knappt ett år sedan EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi antogs. Förslaget antogs med överväldigande majoritet med 574 röster av 691 möjliga.

”Omställningen till en cirkulär ekonomi är en ekonomisk möjlighet för Europa som vi borde omfamna”

– Jan Huitema

Det sa föredragande Jan Huitema från Renew Europe, Nederländerna, enligt ett pressmeddelande från Europaparlamentet, och vidare:

“Europa är inte en resursrik kontinent, men vi har färdigheterna, expertisen och möjligheten att förnya och utveckla teknologin som behövs för att skapa slutna system och ett avfallsfritt samhälle. Detta kommer skapa jobb och ekonomisk tillväxt och föra oss närmare till våra klimatmål: det är en win-win.”

Nu skickas förslaget till EU-kommissionen, som måste godkänna Europapalamentets krav för att det ska bli lag. Om förslaget går igenom kan det få betydande effekt för det cirkulära näringslivet, som redan har ett försprång i EU:s omställning.

Rent konkret innebär det här att EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi inkludera juridiskt bindande mål som medlemsländerna måste följa. I rekommendationerna ingår bindande 2030-mål för materialanvändning och konsumtionsavtryck som täcker hela produktionscykeln, samt produktspecifika eller sektorsspecifika bindande mål för återvunnet innehåll. För att fler offentliga aktörer ska delta i den gröna offentliga upphandlingen vill Europaparlamentet införa obligatoriska minimum-krav, och cirkulära principer ska implementeras i medlemsländernas nationella återhämtningsplaner.

Förslaget täcker även den fullständiga livscykeln hos produkter inom EU:s marknad. Genom att utvidga ekodesigndirektivet till icke-energirelaterade produkter kan det bli krav på resurs- och energieffektiv produktdesign med lång livslängd, återvinning, reparation och uppgradering.

Förslaget innebär i korthet:
  • Bindande mål för materialanvändning och konsumtionsavtryck.
  • Produktspecifika och/eller sektorsspecifika bindande mål för återvunnet material.
  • Utvidgning av ekodesigndirektivet till att omfatta icke-energirelaterade produkter.
  • Åtgärder mot greenwashing.
  • Åtgärder mot avsiktlig förkortning av produkters livslängd.
  • Göra EU:s Ecolabel till riktmärke för hållbarhet.
  • Minimum-krav i den gröna offentliga upphandlingen hos offentliga aktörer.
  • Cirkulära åtgärder och principer i medlemsländernas nationella återhämtningsplaner.

TEXT: SIRI CHRISTIANSEN

Dela artikeln!