Unik vattenrening med stålindustrins restprodukter

Björn Haase, ansvarig för restprodukter Höganäs och Catharina Lindgren, vd Carbomax visar Petrit E. Foto: Ann-Sofie Granzell.
15 sep 2021

Carbomax i Västerås och Höganäs i Halmstad i samarbete där restprodukten Petrit E ersätter makadam för dagvattenrening.

Det är den första storskaliga anläggningen i Sverige, och kanske i världen. 

Foto: Ann-Sofie Granzell

Det är på Carbomax nyetablerade lagringsyta på 10.000 kvm i Västerås som den unika anläggningen för dagvattenrening finns. 

I måndags invigdes den genom att ett första lastbilslass med Petrit E lossades på plats.

Idag används huvudsakligen makadam vid dagvattenrening. Ett material som innebär att bergmassa sprängs loss och transporteras för att sedan krossas.

Petrit E är ett nytt cirkulärt alternativ som görs av slagg, vilket är en restprodukt från järn- och stålindustrins produktion, och som i det här fallet kommer från Höganäs i Halmstad. Petrit E läggs i fördröjningsmagasin i diken för effektiv avrinning och rening av dagvatten innan det går ut i Mälaren.

”Vi förvandlar egentligen en restprodukt till ett material med miljönytta och nu får vi äntligen börja skala upp tillämpningen av den i industriell vattenrening”, säger Björn Haase som är ansvarig för restprodukter hos Höganäs.

Idén om att rena vatten med slagg föddes för över tio år sedan och presenterades på FN:s havskonferens i New York 2017 och har bland annat utvecklats via fältförsök i ett forskningsprojekt.

Nu har idén förverkligats tack vare Carbomax och Höganäs samarbete och ambition att minska användandet av jungfruligt material genom att ta vara på branschens restprodukter.

”Vi hoppas samarbetet kan inspirera till mer cirkulär innovation inom järn- och stålindustrin. Det visar att det går att hjälpa en kund att etablera en restprodukt som produktifierats och att göra vår bransch mer hållbar, samtidigt som belastningen på miljö och naturresurser minskas”, säger Catharina Lindgren, vd för Carbomax.

Foto: Adam af Ekenstam.

Dagvattenreningen

Martin Bjurström, teknisk chef, Carbomax, i ett av de diken som fylls med Petrit E för dagvattenrening.

Foto: Adam af Ekenstam.

Glädje på en hög med Petrit E

F.v. Thomas Andersson, PEAB, Patrik Axelsson, projektledare, Carbomax, Björn Haase, chef för restprodukter, Höganäs, Martin Bjurström, teknisk chef, Carbomax och Catharina Lindgren, vd, Carbomax. 

Fakta om Petrit E

Slagg är viktig för att styra smältprocessen optimalt och tillverkas för att dels fungera som en skyddande hinna över stålbadet, dels för att binda och filtrera fosfor och kisel som inte är önskvärt i stålet. Av slaggen som Höganäs tillverkar årligen blir 15 000-16 000 ton Petrit E. För att materialet ska bli extra mineralrikt och få en grusliknande konsistens justeras förhållandet mellan kalcium och kisel. Den färdiga produkten är ett material som kan packas väldigt hårt och även lämpar sig väl för bland annat produktion av asfalt, ballast i betong och i stenullsproduktion. Källa: Höganäs och Carbomax.

Text : Ann-Sofie Granzell

Dela artikeln!