torsdag 23.05.2024

Ny teknik omvandlar deponerad aska till användbar kalk

Askhögar i östra Estland kan omvandlas till CO2-negativt fyllmedel för golv genom ett samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells. Foto: Tarkett.
14 okt 2021

Askan blir mineraliskt CO2-positivt fyllmedel i Tarketts vinylgolv. Det är Ragn-Sells patenterad teknologi som omvandlar aska till kalciumkarbonat, d v s kalk som gör det möjligt. 

Kalk används som mineraliska fyllmedel i en mängd olika produkter och idag utvinns den ofta i stora kalkbrott.  

Tarkett och Ragn-Sells ingår ett långsiktigt samarbete för att till 2025 utveckla koldioxidnegativa mineraliska fyllmedel för vinylgolv. Det nya fyllmedlet kommer att utvinnas från askhögar i Estland och i processen binds mer koldioxid än vad som släpps ut.

I Estland har det under de senaste 50 åren producerat energi genom omfattande eldning av oljeskiffer. Som biprodukt har det bildats aska och mer än 600 miljoner ton har deponerats i östra Estland där det utgör en miljöbelastning.

Tarkett tillverkar vinylgolv för både offentlig miljö och bostäder i flera fabriker i Europa, bland annat i svenska Ronneby. I alla vinylgolv ingår fyllmedel och Tarkett använder hundratusentals ton av sådan råvara varje år i sina produkter. Samarbetsprojektet innebär en möjlighet att ersätta stora mängder jungfruliga råvaror med återvunnet material.

I Ragn-Sells patenterade process tillsätts infångad koldioxid som binds i fyllmedlet, vilket innebär att koldioxidavtrycket blir negativt. Genom att Tarketts vinylgolv har lång livslängd och är återvinningsbara kommer koldioxiden att bindas under mycket lång tid. De fyllmedel som Tarkett använder idag har redan en låg klimatpåverkan, men materialet från Ragn-Sells process förväntas ha ett negativt koldioxidavtryck på -0,4 kg CO2e per kg, vilket kommer att bidra till att minska Tarketts totala klimatavtryck.

”Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells mål är att återföra mer av de resurser vi redan har tillbaka in i kretsloppet. Men för att kunna göra detta, måste vi samarbeta med andra företag i värdekedjan, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells. Tarkett är ett utmärkt exempel på ett företag som delar vår vision och vårt engagemang, och vi ser mycket fram emot att utveckla vårt samarbete”, fortsätter Larshans.

”Tack vare det här projektet får vi möjlighet att tillverka golv med råvaror som bidrar till sanering av miljön i Estland och som dessutom binder koldioxid. Som ett resultat kommer våra vinylgolv att ha ett lägre koldioxidavtryck och en ökad mängd återvunnet innehåll. Detta är precis den typen av innovativa och långsiktiga samarbeten som vi tror kommer att bana väg för ett cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle”, säger Arnaud Marquis, Group Sustainability Officer på Tarkett.

Text: Ann-Sofie Granzell

Källa: Tarkett

Dela artikeln!